Obchodní podmínky

Obchodní podmínky
Prodejce a provozovatel eshopu
GObaby s.r.o.
IČ 280 99 389
DIČ CZ28099389
sídlo:Žďárná 173,679 52 Žďárná,tel:736/759 828,email: jelinekkatka@seznam.cz


A)Všeobecná ustanovení
Níže uvedené obchodní podmínky platí pro nákup z internetového obchodu www.gobaby.cz
(dále kupující a prodávající).
B)Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy jsou položky výslovně uvedené v objednávce, se kterou kupující souhlasí ve chvíli, kdy ji odešle.
Prodávající se zavazuje, že:
* bude prodávat zboží v bezvadném stavu, není-li uvedeno jinak u výrobku,
* zboží vyhovuje normám a předpisům platným na území ČR,
* zboží bude vybaveno českými návody, záručními listy a doklady, které jsou u daného zboží obvyklé.
C)Objednání
Zboží lze objednat třemi způsoby:
1) prostřednictvím objednávkového formuláře e-shopu
2) telefonicky na telefonním čísle 736/759828, v objednávce musí uvést název zboží, kód, upřesnit barvu/velikost, způsob placení a doručení,
3) písemně na adrese jelinekkatka@seznam.cz , kde zákazník musí uvést do předmětu "objednávka", napsat název zboží, kód zboží, barvu/velikost, počet kusů a způsob placení a doručení.
Dle Občanského zákoníku § 544-545, zákon č. 40/1964 Sb je každá objednávka závazná,nevyzvednutí zásilky zaslané na dobírku není odstoupení od smlouvy, budeme tak vyžadovat uhrazení skutečně vzniklých nákladů spojených se zasláním.V případě neuhrazení těchto nákladů jdou veškeré další náklady k tíži zákazníka.
Prodávající si vyhrazuje právo zrušení části nebo celé objednávky.
Pokud kupující za zboží již zaplatil zálohu nebo celou částku, bude mu tato částka vrácena v co nejkratším termínu
Právní vztahy vzniklé uzavřením kupní smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, zejména ustanoveními o uzavírání smluv za použití prostředků komunikace na dálku
D) Odstoupení od smlouvy,výměna,vrácení zboží
1.odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů
Od smlouvy můžete odstoupit kdykoli do doby než bude písemně na email potvrzeno odeslání,v tom případě,je zásilka již předána dopravci a v této době již není možné objednávku stornovat,máte právo nechtěné zboží vrátit do 14 dnů viz. níže.
Kupující má právo podle § 53 odst. 6 Občanského zákoníku odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží bez udání důvodu,tato lhůta začíná běžet následující den po převzetí zboží.
Tomuto zákonu nepodléhá výroba zboží na zakázku-na přání.Na toto se vztahuje pouze klasická reklamace na závady! Mezi zboží na zakázku patří zboží,kde si zákazník sám nevztahuje a kombinuje barvy,Fusaky HANDICAP patří mezi zboží na zakázku.
V případě, že kupující využije práva na odstoupení od smlouvy do čtrnácti dnů od převzetí zboží,tato lhůta začíná běžet následující den,v případě,že další den je víkend nebo svátek platí další nejbližší pracovní den.
vrácené zboží kupující zašle na své náklady zpět prodejci ve lhůtě 14dnů od převzetí zboží nebo v této lhůtě musí alespoň vrácení zboží oznámit písemnou formou.Neohlášené zásilky zaslané na dobírku nepřebíráme!Zboží,které vracíte nezasílejte na dobírku!!
Kupující musí prodejci vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není možné (např. zboží bylo kupujícím spotřebováno nebo zničeno), musí kupující poskytnout protihodnotou peněžitou náhradu toho, co již nemůže vrátit. V případě, že je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na kupujícím nárok na náhradu škody a započíst svůj nárok s vrácenou kupní cenou a vrátit kupujícímu kupní cenu takto sníženou. Prodávající je v tomto případě povinen škodu prokázat.
Obal není předmětem koupě ani součástí koupené věci. I přesto má prodávající právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží a uvedení zboží do původního stavu. Tyto náklady jsou vždy individuálně posouzeny a jako takové jsou poté zákazníkovi naúčtovány a započteny s částkou za vrácené zboží..
Prodávající se zavazuje,že vrátí odpovídající částku do 14ti kalendářních dnů od odstoupení od smlouvy předem dohodnutým způsobem.

Pokud si ponecháte zboží, jehož hodnota nepřesahuje částku 2000Kč, budou Vám dodatečně zaúčtovány poštovné náklady .
2.Informace o možnosti uplatnění rozporu s kupní smlouvou podle § 616 občanského zákoníku
Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Nestanoví-li zákon jinak, shodou s kupní smlouvou se dále rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.
V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Jestli nebude takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.
Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.
.3.Výměna zboží
Zakoupené zboží Vám rádi vymění.Zašlete ho prosím v původním stavu,v původním obalu se všemi dokumenty,které jste s výrobkem obdrželi na adresu
GObaby s.r.o.,Ž´dárná 173,679 52 Žďárná
Dopravné si hradí kupující sám. Vyměněné zboží bude odesláno po uhrazení dopravného,které si rovněž kupující hradí.
E)Cena a placení
1.CENY U ZBOŽÍ JSOU VČETNĚ DPH.CENY JSOU SMLUVNÍ.
Není-li v popisu zboží uvedeno jinak, platí cenová nabídka zboží vždy po dobu uveřejnění .
Cenou se rozumí cena uváděná dodavatelem v platném ceníku (e-shopu) na www.gobaby.cz
K ceně objednaného zboží bude připočteno poštovné,balné poplatek za platbu dle dle ceníku dopravného,balného a poplatků za platbu.
Na zboží ve slevách nebo akcích se již jiné slevy či akce nevztahují,slevy a akce se nesčítají!!
Včetně uplatnění slevy z věrnostního programu!
VEŠKERÉ SLEVY,AKCE,ODMĚNY jsou platné jen do vydání zásob .
ZBOŽÍ VYRÁBĚNÉ NA ZAKÁZKU DLE PŘÁNÍ ZÁKAZNÍKA POUZE PLATBA PŘEVODEM!
např. upravené výrobky baby-tex na přání zákazníka!
2.Způsoby placení
I.osobní odběr platba převodem před dodáním
Své zboží si také můžete vyzvednout po dohodě osobně (nutno uvést v objednávce) v kamenné prodejně GObaby,Žďárná 173,679 52 Žďárná.
Zboží bude předáno po řádném zaplacení
II.Převodem bez poplatku
Platbou převodem se rozumí platba předem na bankovní účet.Podklady k platbě zasíláme po kontrole dostupnosti objednaného zboží
III. Dobírkou -zákazník uhradí zásilku doručovateli při přebírání zásilky.

Online platby pro nás zajišťuje platební brána ComGate. Poskytovatel služby, společnost ComGate Payments, a.s., je licencovaná Platební instituce působící pod dohledem České národní banky. Platby probíhající skrze platební bránu jsou plně zabezpečeny a veškeré informace jsou šifrovány.

Platba kartou

Nejrychlejší způsob zaplacení online. Do rozhraní platební brány ComGate zadáte číslo karty, datum platnosti a CVC kód – tři čísla, která najdete v podpisovém proužku na zadní straně karty. Vše je zabezpečeno standardem 3D Secure, a tak budete nejspíš požádáni o zadání číselného kódu, který obdržíte SMSkou od své banky.

 

Platba bankovním převodem

Okamžitá platba prostřednictvím internetového bankovnictví. Platební brána ComGate vás přesměruje do vašeho internetového bankovnictví, kam se přihlásíte jako obvykle a zde potvrdíte už připravený platební příkaz. 

 

Po dokončení platby budete přesměrováni zpět do obchodu. Platba je potvrzena okamžitě, budeme bez odkladu pokračovat v realizaci objednávky.

Kontakty

ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel:  +420 228 224 267


F)Dodací lhůta
Zboží ,které není označeno nápisem SKLADEM nemáme fyzicky na skladě a je nutné ho objednat.Dodací lhůta uvedená u zboží je jen orientační,v případě,že zboží do té uvedené doby potřebujete-na dostupnost se informujte.
Dodací doba je v rozmezí 3-14 pracovních dnů dnů, není-li zboží k dostání do lhůty 14dnů bude zákazník informován a dohodnut další postup.
U kočárků,nábytku,autosedaček,výrobků a výrobky vyráběné na přání zákazníka(deky,doplňky do kočárku baby-tex)je dodací lhůta v rozmezí 3-30dnů
Dodací lhůty jsou počítány jen na pracovní dny!
G)Způsoby doručení a náklady s tím spojené
Zboží je odesíláno prostřednictvím dopravce Česká pošta. Viz. Ceník dopravného .V případě,že je doprava zdarma není možné si vybrat dopravce ani způsob odeslání.
Upozorňujeme : Způsob platby není dopravné,pokud je u zboží uvedeno DOPRAVA ZDARMA týká se pouze dopravy ne způsobu platby!
CENÍK POŠTOVNÉHO UVEDENÝ NA WWW.nonolli.cz. PLATÍ JEN V RÁMCI ČR mimo ČR řešíme individuálně!
Kupující je povinen převzaté zboží překontrolovat ihned po jeho převzetí max. do 24hodin ,na pozdější reklamace týkající se obsahu či mechanického poškození vzniklého přepravou nebude brán zřetel.V případě zjištění závady na zboží nebo chybějící obsah ihned kontaktujte doručující poštu pro informace o dalším postupu a nás prosím informujte TEL. 736/759828
Je-li zjištěno mechanické poškození obalu zboží, je kupující povinen neprodleně zkontrolovat stav zboží před pracovníkem Čes. pošty nebo řidiče a v případě jeho poškození sepsat záznam o poškození.
H)Doklad-faktura ,záruční doklad
I. Doklad -fakturu zasíláme v zásilce.
Prodejce musí vystavit doklad (bez ohledu na výši ceny) pouze na požádání zákazníka (§ 31 odst. 17 živnostenského zákona),pokud doklad nemáte je však nutné nějakým způsobem prokázat,že reklamovaná věc byla zakoupena v obchodě .
REKLAMAČNÍ ŘÁD
reklamace zasílejte
GObaby s.r.o.,Žďárná 173,679 52 Žďárná
NEBO PO DOHODĚ přivezte osobně na adresu:
GObaby,Žďárná 173,679 52 Žďárná
Žádáme zákazníky aby zboží zasílané k reklamaci bylo ČISTÉ a řádně zabalené,neručíme za poškození způsobené přepravou,doporučjeme si zboží nafotit př. natočit před odesláním.
Závadu důkladně popište popř.označte místo kde se závada nachází.
Popis reklamovaného výrobku by měl obsahovat
- jméno kupujícího,
- adresu kupujícího,
- telefon, popř. e-mail,
- druh zboží,
- podrobný popis závady s popisem jak závada vznikla.
Netrváme na zaslání dokladu o koupi,stačí nám číslo dokladu nebo objednávky.
Nebude-li u reklamovaného výrobku žádný popis nemáme jak vyřídit reklamaci,protože nebudeme vědět kde je výrobek poškozený a výrobek bude
Záruční lhůta,která činí u spotřebního zboží 24 měsíců,začíná běžet převzetím zboží.Záruční doba se prodlužuje o dobu,po kterou bylo zboží v záruční opravě.V případě výměny za nové zboží v záruční době začíná běžet nová záruka.
Spotřebitel má při uplatnění záruky:
-jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. Není-li takový postup možný, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy,
-jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy, tatáž práva spotřebiteli náleží, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Za opětovné vyskytnutí vady se považuje, jestliže stejná vada bránící řádnému užívání, jež byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, se vyskytne znovu. Větším počtem vad se rozumí, má-li věc současně alespoň tři vady bránící jejímu řádnému užití.
Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje.li spotřebitel výměnu věci,má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.
O reklamaci nás, prosím, neprodleně informujte (telefonicky 736/759828 GObaby s.r.o.,emailem jelinekkatka@seznam.cz) ještě před odesláním reklamovaného zboží.
Reklamaci včetně odstranění vady vyřídíme bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.
V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu nákladů spojených s reklamací (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží). V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má spotřebitel také právo na úhradu nákladů k tomuto odstoupení. Náklady spojené s přepravou zboží k zákazníkovi po vyřízení reklamace jsou hrazeny dodavatelem.
Ochrana osobních údajů.
Osobní údaje zákazníků jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití.
Při prodeji zboží shromažďuje společnost GObaby s.r.o. pouze kontaktní údaje, konkrétně celé jméno, adresu, telefonní čísla a emailové adresy, za účelem odeslání zboží a komunikace se zákazníky. Kupující souhlasí s tím, že tyto údaje mohou být použity prodávajícím k výše uvedenému účelu až do odvolání tohoto souhlasu. Tyto údaje nejsou poskytovány třetím stranám vyjma dopravců. O změnu osobních údajů, nebo jejich vymazání lze požádat osobně, telefonicky nebo emailem.
Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se s obchodními podmínkami seznámil a souhlasí s nimi.
Obchodní podmínky VČETNĚ ZMĚN jsou platné v plném znění od 1.10. 2008, pokud není domluveno jinak.
Máte-li výhrady ke znění obchodních podmínek kontaktute nás před odesláním OP.
PRŮBĚH OBJEDNÁVKY
-přijata Vaše objednávka byla přijata do systému
-vyřuzuje se Vaše objendávka se vyřizuje tzn.zboží s eobjednává,kompletuje
-rezervace čeká se na dodání doobjednaného zboží
-vyřízena vaše objednávka je vyřízena a čeká na svoz
-odeslána zásilka byla předána přepravci
ZPŮSOB DORUČENÍ POŠTOVNÉ a BALNÉ
BALÍK DO RUKY Česká pošta
Do 30Kg Dodání následující den po podání Avizace balíků adresátům na uvedené mobilní telefonní číslo, e-mail.Dostanete tak informace o dodání i uložení zásilek. Pro postele s obrázky toto dopravné nevolte! DOPRAVNÉ JE VČETNĚ BALNÉHO!
80,00 Kč
OSOBNÍ ODBĚR
 Žďárná 173,679 52 Žďárná. Zboží je možné si vyzvednout po obdržení stavu obj. OSOBNÍ ODBĚR po předchozí dohodě na datu a času!
ZDARMA nad 2000
Stačí nakoupit za 2000Kč a poštovné máte zdarma ZDARMA ZDARMA
ZPŮSOB ÚHRADY POPLATEK
PŘEVODEM
P
DOBÍRKOU-Platba předem na účet.Číslo účtu zašleme po ověření objednávky
BEZ POPLATKU
Dobírkou se rozumí platba za zboží při převzetí! NA DOBÍRKU NEZASÍLÁME zboží na zakázku

Záznamy nebyly nalezeny...